Chào mừng bạn đến với Công ty Cổ Phần TMDV & SX TAT. Chúng tôi phân phối và sản xuất các sản phẩm và thiết bị liên quan đến PCCC. TAT có trụ sở tại Việt Nam. Chúng tôi hoạt động theo Pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (“Pháp luật”).

Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật

Bằng việc sử dụng Hệ thống của Website, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ trên website https://pccctat.com bạn đang đồng ý với các Điều khoản sử dụng dưới đây. Do đó, bạn vui lòng đọc kỹ nội dung của Điều khoản sử dụng và đảm bảo rằng bạn đồng ý với tất cả các nội dung trước khi sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của Website. Lưu ý rằng Website có thể cập nhật và thay đổi các Điều khoản Quy định bảo mật mà không cần thông báo trước.

QUYỀN SỞ HỮU VÀ CHỦ SỞ HỮU

Toàn bộ dữ liệu và nội dung của Website, bao gồm những không giới hạn mã nguồn, cấu trúc dữ liệu, giao diện thiết kế, thông tin khách hàng, các nhãn hiệu, logo, hình ảnh đều là Tài sản của Chúng tôi, các đơn vị liên kết của Chúng tôi hoặc khách hàng của Chúng tôi (“Chủ sở hữu”). Mọi hành vi được liệt kê sau đây nếu như chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Chúng tôi thì đều được coi là hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp của Chủ sở hữu:

  1. Hành vi truy cập trái phép vào hệ thống
  2. hành vi sao chép trái phép Tài sản
  3. Hành vi can thiệp, chỉnh sửa Tài sản vì bất kì mục đích nào
  4. Hành vi khai thác Tài sản vì mục đích thương mại.

Chúng tôi có quyền áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm phạm Quyền sở hữu thực hiện bởi bất kì cá nhân, tổ chức nào mà không cần báo trước. Trong trường hợp hành vi xâm phạm gây ra tổn thất về tài sản, dù là tài sản hữu hình hay vô hình, Chúng tôi bảo lưu quyền khởi kiện và yêu cầu các cá nhân, tổ chức đã thực hiện hành vi vi phạm bồi thường theo quy định của Pháp luật.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Khi sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, bạn phải cam kết rằng mình có đủ năng lực hành vi và không phải là đối tượng bị hạn chế nhận các dịch vụ theo Pháp luật để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc này.

Bạn có quyền lựa chọn sử dụng các dịch vụ mà Chúng tôi cung cấp cho Người sử dụng, chẳng hạn như khởi tạo tài khoản, tạo hồ sơ thông tin, tìm kiếm sản phẩm, mua các sản phẩm trả phí, sử dụng các tiện ích trên Website.

Bạn có quyền tiếp cận các thông tin mà Chúng tôi niêm yết, tuy nhiên cần lưu ý rằng việc khai thác, lưu trữ và chia sẻ các thông tin này phải tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều khoản sử dụng và quy định về bảo mật

Khi đưa bất kỳ thông tin nào lên hệ thống Website, bạn đang đồng ý rằng các thông tin đó không ở trạng thái cần bảo mật. Các thông tin này có thể được bên thứ Ba tiếp cận, sao chép, lưu trữ lại.

Bạn chịu trách nhiệm về tính xác thực và tính hợp pháp đối với toàn bộ thông tin do bạn đăng tải lên hệ thống Website https://pccctat.com Chúng tôi không có nghĩa vụ phải biết trước các nội dung bạn đăng tải đã được xác thực hay chưa. Do đó, trong trường hợp được Chúng tôi yêu cầu giải trình khi có nghi ngờ, bạn có nghĩa vụ chứng minh các thông tin bạn đăng tải là phù hợp và chính xác.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Website được Chúng tôi xây dựng và quản lý nhằm mục đích tạo một Nền tảng (platform) để giúp khách hàng có nhu cầu tìm sản phẩm trực tiếp vào đọc thông tin hay xem các sản phẩm của chúng tôi. Hệ thống CRM TAT sẽ biết bạn đang tìm sản phẩm & tìm đơn vị kết nối công việc với khách hàng của TAT. Nền tảng của Chúng tôi cho phép khách hàng tạo tài khoản, xem danh sách sản phẩm, mua hoặc đặt hàng sản phẩm, lưu sản phẩm yêu thích, nhận phản hồi tin nhắn của TAT, nhận thông báo khuyến mãi…

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chào mừng bạn đến với Công ty Cổ Phần TMDV & SX TAT. Chúng tôi phân phối và sản xuất các sản phẩm và thiết bị liên quan đến PCCC. TAT có trụ sở tại Việt Nam. Chúng tôi hoạt động theo Pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (“Pháp luật”).

Bằng việc sử dụng Hệ thống của Website, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ trên website https://pccctat.com bạn đang đồng ý với các Điều khoản sử dụng dưới đây. Do đó, bạn vui lòng đọc kỹ nội dung của Điều khoản sử dụng và đảm bảo rằng bạn đồng ý với tất cả các nội dung trước khi sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của Website. Lưu ý rằng Website có thể cập nhật và thay đổi các Điều khoản Quy định bảo mật mà không cần thông báo trước.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi, cam kết tôn trọng thông tin cá nhân của Người sử dụng. Quy định bảo mật này thể hiện chính sách bảo vệ thông tin cá nhân mà Chúng tôi đang áp dụng đối với Người sử dụng của website https://pccctat.com (“Website”).

PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

– Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ Người sử dụng khi Người sử dụng điền vào biểu mẫu trên Website bao gồm nhưng không giới hạn: email, số điện thoại, địa chỉ…

– Chúng tôi thu thập các ý kiến phản hồi từ Người sử dụng.

– Chúng tôi có thể thu thập các thông tin về thiết bị của Người sử dụng như: như tên thiết bị, hệ điều hành, kích cỡ màn hình, ngôn ngữ.

MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Chúng tôi thu thập thông tin từ Người sử dụng để:

– Vận hành và cải thiện chất lượng dịch vụ của Chúng tôi.

– Cá nhân hóa trải nghiệm của Người sử dụng: chúng tôi phân tích và đưa ra những dự đoán về nhu cầu của Người sử dụng và phân vùng để Người sử dụng được ưu tiên tiếp cận những vùng thông tin phù hợp nhất với nhu cầu đó.

– Giới thiệu tới Người sử dụng các thông tin mà Chúng tôi cho rằng sẽ hữu ích, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ, chương trình ưu đãi và các gợi ý về tính năng.

CHIA SẺ THÔNG TIN

Thông tin cá nhân của Người sử dụng sẽ không bị chia sẻ với các công ty hoặc tổ chức khác với bất cứ mục đích, lý do gì khi chưa được sự đồng ý của Người sử dụng. Tuy nhiên, Chúng tôi có thể cung cấp các thông tin cho cơ quan chức năng khi được yêu cầu hoặc khi thông tin đó được xác định có ảnh hưởng, tác động tiêu cực cho Chúng tôi trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Mọi thông tin được Chúng tôi lưu trữ cho tới khi Người sử dụng yêu cầu xóa thông tin cá nhân của chính mình hoặc Chúng tôi cho rằng việc lưu trữ thông tin đó là không cần thiết.

THAY ĐỔI VÀ XÓA BỎ THÔNG TIN

Người sử dụng có thể thay đổi hoặc xóa một phần hay toàn bộ thông tin mà mình đã nhập tại giao diện quản lý tài khoản cá nhân. Chúng tôi có thể hỗ trợ xóa bỏ thông tin nếu Người sử dụng yêu cầu, tuy nhiên Người sử dụng cần phải chứng minh mình có quyền hợp pháp đối với các thông tin đó.

MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP

Mỗi tài khoản đều có một mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống Website TAT. Nếu tài khoản của Người sử dụng đang sử dụng mật khẩu mặc định do hệ thống tự động thiết lập, Người sử dụng nên thay đổi mật khẩu này sớm nhất có thể.

Mật khẩu của Người sử dụng luôn được mã hoá, Chúng tôi không có quyền biết mật khẩu đó. Nếu Người sử dụng quên mật khẩu, Chúng tôi có thể hỗ trợ bằng cách: khóa tài khoản hoặc gửi cho Người sử dụng mã truy cập mới tới địa chỉ email do Người sử dụng đã cung cấp.

Người sử dụng có trách nhiệm bảo quản mật khẩu của mình và không nên chia sẻ nó cho bất kỳ ai. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kì thiệt hại nào xảy ra do Người sử dụng để lộ mật khẩu cho bên thứ ba. Trong trường hợp Người sử dụng để lộ mật khẩu và dẫn đến gây thiệt hại cho Chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, Người sử dụng sẽ có trách nhiệm phối hợp với Chúng tôi và các bên liên quan để khắc phục và bồi thường thiệt hại.

BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM

Chúng tôi đều tuân thủ các yêu cầu của COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin từ bất cứ ai dưới 13 tuổi.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT TRỰC TUYẾN

Chính sách bảo mật trực tuyến này chỉ áp dụng cho các thông tin thu thập được thông qua trang Website của Chúng tôi.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật này, hoặc cần gửi phản hồi về việc sử dụng thông tin các nhân sai mục đích, bạn có thể liên hệ với Chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần TMDV SX TAT

Địa chỉ: 21/5 Trần Văn Đang, P.09, Q.03, TP. HCM, Việt Nam

Email: pccc.tat@gmail.com

Hotline: 0938 831 315