Trung tâm báo cháy 3/5 kênh Hochiki RPP-ECW

Liên hệ: 0763 73 73 27

  • Đã cải thiện tính năng chống sét.
  • Easy configuration of local bell and interlook release control, which can be monitored from the zone panel.
  • Chức năng kiểm tra với 2 kiểu reset cho đầu báo khói và đầu báo nhiệt.
  • Giao tiếp với tủ trung tâm không cần dung tai nghe
  • Voltage display for ‘Stand by Battery’ test
  • Âm thanh cảnh báo trong suốt thời gian ‘Time Delay’ hoạt động
  • Optional pre-alarm alert for ‘Time Delay’ operation
  • Giám sát hở mạch zone
Gọi cho TAT
Gọi cho anhlinhmkt

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo

Gửi Mail
Gửi Mail