Trung tâp báo cháy 4 vòng lặp HFP CP-R4S

Liên hệ: 0763 73 73 27

Tương thích 100% với HFP CP – Hochiki CDX,

Bảng điều khiển HFP CP-R cung cấp cho trình cài đặt

Có sẵn trong ba mô hình:

2 vùng – HFP CP-R2 (24)

4 vùng – HFP CP-R4 (24)

8 vùng – HFP CP-R8 (24)

Gọi cho TAT
Gọi cho anhlinhmkt

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo

Gửi Mail
Gửi Mail